خمـیر خاك آدم چون سرشــــته

                                  چو برمی خـاست آدم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز مـی زد

                                  ز بس بیچاره مریــم یا علی گفت
مگر خیبر ز جایش كنده می شـــد

                                  یقین آنجا علی هــم یا علی گفت
علی را ضربتی كاری نـــمی شد

                                  گمــانم ابـن ملجـم یا علی گفت


موضوع :
گالری تصاویر ,  مناسبتها , 

شاگردان امام باقر علیه السلام تنها شیعه نبوده اند، بلکه آن امام همام شاگردان فراوانى از اهل سنّت

نیز داشته است که بسیارى از آن ها در کتب صحاح ستّه معروفند و از امام باقر علیه السلام نقل حدیث

 نموده اند. از جمله سفیان ثورى، سفیان بن عیینه و ابوحنیفه و ابن شهاب زهرى و محمد بن منکدر و

یحیى بن کثیر و اوزاعى و عبدالملک بن عبدالعزیز... .
موضوع :
فرق ومذاهب , 
موضوع :
گالری تصاویر ,  مناسبتها , 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ   |   Designed By Ashoora.ir